PRAVO NA STORNO NARUDŽBE

 1. Pravo potrošača na storno narudžbe, upute i uzorak obrasca
  • Odredbe ove točke odnose se samo na kupce koji su potrošači. Kupci koji su poduzetnici nemaju pravo na storno narudžbe ni pod kojim okolnostima.
  • Kupci potrošači mogu bez navođenja razloga stornirati narudžbu koje su sklopili u internetskoj trgovini u roku od 14 dana. Ovaj rok počinje teći od dana kada je kupac ili treća osoba koju je kupac imenovao, a koja nije prijevoznik, primila ili preuzela robu.
  • Ovo pravo na storno narudžbe ne odnosi se na robu koja se isporučuje zapečaćena (npr. zapakirana u celofan) i nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene, pod uvjetom da je njihov pečat uklonjen nakon isporuke.
  • Da biste iskoristili svoje pravo na storno narudžbe, morate nas (kupiparfem.hr Onlineshop, vlasnik tvrtka INFO FIVE d.o.o, Momčila Popovića br. 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina) obavijestiti o svojoj odluci o opozivu. ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismom). Možete koristiti model obrasca za povlačenje na kraju ovih uvjeta i odredbi, koji nije obavezan.
  • Za poštivanje roka za storno narudžbe, dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava na storno narudžbe pošaljete prije isteka roka za odustanak.
  • Posljedice opoziva: Ako kupac odustane od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti sva plaćanja primljena od kupca, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da je kupac odabrao drugu vrstu dostave od najpovoljnija standardna isporuka koju nudi prodavatelj), bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je prodavatelj primio obavijest o storno narudćbi. Za ovu otplatu, Prodavatelj će koristiti ista sredstva plaćanja koja je Kupac koristio za izvornu transakciju, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju kupcu neće biti naplaćene nikakve naknade zbog ove otplate.
  • Prodavatelj može odbiti povrat dok ne primi robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu vratio, ovisno o tome što nastupi ranije.
  • Nakon opoziva kupac je dužan robu vratiti ili predati prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o raskidu narudžbe. Rok je poštovan ako kupac pošalje robu prije isteka roka od četrnaest dana. Kupac snosi izravne troškove povrata pošiljke.
  • U slučaju da je iskoristio pravo na storno narudžbe, kupac je odgovoran za svaki gubitak vrijednosti robe ako je do gubitka vrijednosti došlo zbog rukovanja robom koje nije potrebno za ispitivanje kvalitete, karakteristika i funkcioniranja robe.
  • Ukoliko je vraćena roba za koju ne postoji pravo storno narudžbe, ugovor ostaje na snazi, a kupac snosi sve troškove povrata pošiljke. Alternativno, prodavatelj ima pravo prihvatiti povrat (e-poštom, faksom ili pismom) i naplatiti kupcu sve troškove koji prelaze kupovnu cijenu robe, posebice troškove dostave.
 1. Jamstvo, naknada štete i nedostataka, isključenje odgovornosti prema poduzetnicima
  • Ako kupac tvrdi da je roba neispravna ili oštećena, prodavatelj može zahtijevati dokaze o tome, posebice u obliku fotografija. Ukoliko se ovaj dokaz ne dostavi, smatra se da roba nije bila neispravna ili oštećena, zbog čega kupac iz toga ne može proizvesti nikakva potraživanja.
  • Ako je kupac poduzetnik: Kupac je dužan pregledati robu odmah po primitku, a najkasnije u roku od tri dana. Sve nedostatke ili oštećenja koja nisu prijavljena prodavatelju u tom roku od tri dana više se ne mogu reklamirati. U slučaju nedostatka ili oštećenja robe, prodavatelj ima slobodu izbora hoće li robu poboljšati ili zamijeniti, sniziti cijenu ili raskinuti ugovor. Jamstveni rok smanjen je na godinu dana. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu lakim nemarom, osim za tjelesne ozljede.
  • Ako je kupac potrošač, vrijede zakonske odredbe o jamstvu i potraživanju štete i nedostataka.
 1. Mjerodavno pravo
  • Svi pravni odnosi između Prodavatelja i Kupca, a posebno potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom, regulirat će se bosanskohercegovačkim pravom. Primjenjivost UN-ove konvencije o prodaji je isključena.
  • Ukoliko je kupac potrošač i ionako nema prebivalište u Bosni i Hercegovini, tada se unatoč izboru prava iz prethodne točke primjenjuju one obvezne odredbe za zaštitu potrošača države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.
 1. Nadležnost za poduzetnike
  • Ako je Kupac poduzetnik, svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom podliježu isključivoj nadležnosti stvarno nadležnih sudova u Bosni.
  • Međutim, u odnosu na kupce koji su poduzetnici, Prodavatelj također ima pravo svoja potraživanja ostvarivati pred sudovima u mjestu poslovanja Kupca, unatoč ugovoru o isključivoj nadležnosti iz prethodne točke.
 1. Alternativno rješavanje sporova za potrošače
  • Europska komisija nudi platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  • Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz online kupnje ili ugovora o uslugama koji uključuju potrošača.
  • Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

Uzorak obrasca za storno narudžbe

od

kupiparfem.hr Online trgovina

(Ako želite stornirati narudžbu, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag)

Na kupiparfem.hr Online tragovina, Nositelj tvrtka INFO FIVE d.o.o, Momčila Popovića br. 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina:

Ja/mi (*) ovime opozivam narudžbu koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

Naručeno (*)/primljeno (*)

Ime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo u slučaju komunikacije na papiru)

Datum

(*) Izbrisati ako nije potrebno.