UVJETI

Prodavač

Ovi opći uvjeti (“AGB”) su uvjeti internetske trgovine Kupi parfem na kupiparfem.hr (“internetska trgovina”), čiji je vlasnik tvrtke INFO FIVE d.o.o..

INFO FIVE d.o.o stoga se pojavljuje kao ugovorni partner (“prodavač”).

Prodavač je neovisni, službeni prodajni partner Chogana. Izričito je navedeno da prodavač vodi neovisnu tvrtku. Chogan stoga ne postaje ugovorni partner kupca.

Opseg

Opći uvjeti sastavni su dio svih ugovora za isporuku robe koja zaključuju prirodne ili pravne osobe (“kupci” ili “kupca”) s prodavateljem putem internetske trgovine.

Uvjeti i odredbe primjenjuju se bez obzira je li kupac potrošač ili poduzetnik. Kao poduzetnik, svaka osoba za koju je ovaj ugovor dio rada vaše tvrtke smatra se potrošačem za koje se to ne primjenjuje.

Ako kupac također koristi opće uvjete i odredbe, neće biti dio ugovora, osim ako prodavač izričito i pismeno.

Onlineshop, opis proizvoda

U internetskoj trgovini postoje razne robe, uključujući njihove opise proizvoda i cijene. Ako nije drugačije navedeno, istaknute cijene su ukupne cijene koje sadrže i zakonski porez na promet. Svi troškovi isporuke i dostave navedeni su odvojeno.

Ovi opisi proizvoda služe samo ne -povezivanju podataka potencijalnih kupaca. To prodavatelja ne čini ponudu obvezujući.

Roba koju nudi prodavač originalni su proizvodi proizvođača navedenih u naslovu proizvoda, naime Chogan koji imaju jedinstvene karakteristike. Iako mogu biti sličnosti s proizvodima drugih marki, proizvodi koje nudi prodavač još uvijek su jedinstveni po svom sastavu i učinku.

Korisnički račun, adresa e -pošte koju je pružio kupac

Prodavatelj također pruža kupcu mogućnost da postavi vlastite korisničke račune zaštićene lozinkom na web stranici internetske trgovine. Međutim, ovo je usluga koju prodavatelj može oduzeti u bilo kojem trenutku, što se ne primjenjuje. Konkretno, tamo pohranjene podatke može izbrisati prodavač u bilo kojem trenutku.

Korespondencija, zaključak ugovora i drugi kontakt obično se provode e -poštom i automatiziranim procesima integriranim u internetsku trgovinu. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju on određuje ispravna i da se mogu primiti e-mailovi poslani. Kupac je također dužan redovito provjeravati mapu smeća ili neželjene pošte.

Postupak narudžbe, obveza kupca za ispitivanje

Obrazac za narudžbu integriran je u internetsku trgovinu s kojom kupac može dati ponudu za kupnju putem jedne ili više robe. Kupac bira robu, stavio ih u digitalnu košaricu i nastavlja kroz postupak narudžbe.

Prije nego što je klijent poslao ponudu, kupac ima priliku provjeriti sve informacije koje su mu i drugi ugovorni uvjeti, posebno one koje treba kupiti, njihovu cijenu i troškovi isporuke, radi ispravnosti. Kupac je također dužan to učiniti.

Nakon provjere sadržaja ugovora, kupac ga potvrđuje klikom na dugme s kojim je postupak narudžbe dovršen. Kao rezultat toga, kupac daje pravno obvezujući ugovor s prodavateljem. Postavljanjem ove ponude, kupac je tada vezan na 96 sati.

Opcija zaključka i otkazivanja ugovora

U pravilu prodavatelj obrađuje prodavač u roku od 48 sati. Prodavač je slobodan prihvatiti ili odbiti ponudu kupca.

Otkazivanje se ne može zajamčiti jer mi (kupiparfem.hr) i producent (Chogan Group) radimo s automatiziranim logističkim sustavom. Ako je vaš paket isporučen, ne može se otkazati.

Ponudu kupca prodavatelj prihvaća proglašavanje prodavača (e -poštom, pismo ili faksom) isporukom naručene robe ili traženjem kupca. Smatra se da je ugovor zaključen dostavom potvrde o narudžbi, robi ili zahtjevu za plaćanje kupcu.

Plaćanje i bilo koji dodatni troškovi za ugovore izvan EU -a

Potpuna kupoprodajna cijena, uključujući troškove isporuke, dospijeva odmah nakon što ugovor zaključi i plati kupac. Prodavatelj prodavatelj neće dalje obraditi prije plaćanja.

Da bi platio kupoprodajnu cijenu, uključujući troškove isporuke, prodavatelj pruža kupcu da odabere između “PayPal” (za “kreditnu karticu”) i “plaćanje pouzećem”. Kupac odabire varijantu plaćanja koju je on preferirao, a zatim je prihvaća u ponudi.

Prilikom odabira načina plaćanja koji nudi “PayPal” (za “kreditnu karticu”), plaćanje usluga plaćanja upravlja PayPal. Čisto informativno, istaknuto je da njihove pravne informacije možete pronaći ovdje (https://www.paypal.com/us/legalhub/useragreement-full).

Prilikom odabira plaćanja putem “Plaćanje pouzećem”, kupac je dužan predati pune troškove otkupne cijene i troškove isporuke kurirskoj službi odmah nakon primanja isporuke.

U slučaju ugovora povezanih sa zemljama izvan Europske unije (npr. Dostava tamo ili transfera odatle), dodatni troškovi mogu se primjenjivati ​​u pojedinačnim slučajevima. Konkretno, to mogu biti dodatni troškovi za platne transakcije (troškovi prijenosa, naknade za razmjenu itd.) Ili troškovi za uvoz robe (tarife, ostali porezi itd.). Te troškove treba snositi kupac.

Uvjeti isporuke i otpreme, povezane obveze kupca

Nakon sklapanja ugovora i uplate cjelokupne kupoprodajne cijene uključujući troškove dostave, prodavatelj će se pobrinuti da roba bude otpremljena u roku od tri radna dana. Dostava se odvija izravno iz Hrvatsle i može trajati do deset radnih dana od datuma isporuke.
Roba se dostavlja unutar područja dostave koju odredi prodavatelj na adresu dostave koju odredi kupac. Kupac je odgovoran za to da je adresa dostave navedena tijekom procesa narudžbe točna i da se isporuka može dostaviti na nju. Sve nedostatke i troškove koji nastanu zbog nepotpunih ili netočnih adresa za dostavu koje je naveo kupac snosi sam kupac.
Ukoliko se kupac ne može pronaći na adresi dostave, dužan je organizirati samostalno preuzimanje robe. Ako to ne učini u roku od 10 dana, paket će prodavatelju biti vraćen od strane prijevoznika. Ovdje nastaju dodatni troškovi koje prodavatelj naplaćuje kupcu u primjerenom iznosu. Plaćanje ovih troškova od strane kupca dospijeva odmah nakon fakturiranja. Isto vrijedi i ako dostava ne uspije iz drugih razloga za koje je odgovoran kupac, a prodavatelj zbog toga ima dodatne troškove.
Ako je kupac poduzetnik, rizik od slučajnog uništenja, gubitka ili oštećenja robe prelazi na njega čim je prodavatelj robu predao prijevozniku, špediteru, špediteru ili osobi koja je na drugi način određena za prijevoz van pošiljke. U ovom trenutku dolazi i do prijenosa vlasništva.
Ako je kupac potrošač, rizik od slučajnog gubitka, gubitka ili oštećenja robe obično prelazi na njega tek čim mu je roba isporučena ili na treću stranu koju on odredi, a nije prijevoznik. Iznimno od pravila iz prethodne rečenice, rizik od slučajnog gubitka, gubitka ili oštećenja robe prelazi kada je roba predana s prodavatelja na prijevoznika, špeditera, špeditera ili osobu koja je na drugi način određena za to. izvršiti pošiljku, ako je Potrošač sam sklopio ugovor o prijevozu bez korištenja opcije odabira koju je predložio prodavatelj.

Pravo potrošača na odustanak, upute i uzorak obrasca

Odredbe ove točke odnose se samo na kupce koji su potrošači. Kupci koji su poduzetnici ni pod kojim okolnostima nemaju pravo na odustanak.
Kupci potrošači mogu bez obrazloženja u roku od 14 dana odustati od ugovora koje su sklopili u internetskoj trgovini. Ovaj rok počinje teći od dana kada je kupac ili treća strana koju je odredio kupac, a koja nije prijevoznik, preuzela ili preuzela robu.
Ovo pravo na odustajanje ne odnosi se na robu koja se isporučuje zapečaćena (npr. zapakirana u celofan) i nije prikladna za povrat radi zaštite zdravlja ili higijenskih razloga ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke.
Kako biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas kontaktirati  jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom ili obrazac za kontakt). obavijestiti vas o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Možete koristiti model obrasca za otkazivanje na kraju ovih uvjeta i odredbi, iako to nije obavezno
Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.


Posljedice odustajanja: Ako Kupac odustane od ugovora, Prodavatelj će Kupcu platiti sve uplate koje je primio od njega, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz toga što je Kupac odabrao način dostave koji nije najjeftiniji standardna isporuka koju nudi prodavatelj) odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je prodavatelj primio obavijest o raskidu ugovora. Za ovu otplatu prodavatelj koristi isti način plaćanja koji je kupac koristio u izvornoj transakciji, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno; Ni u kojem slučaju kupcu se neće naplatiti nikakva naknada za ovu otplatu.
Prodavatelj može odbiti povrat dok ne primi robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ovisno o tome što je ranije.
Nakon opoziva, kupac ima robu odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je izvršio prodaju.

je obavijestio o raskidu ovog ugovora da se vrati ili preda prodavatelju. Rok je poštovan ako kupac pošalje robu prije isteka roka od četrnaest dana. Kupac snosi izravne troškove povrata.
Ako je iskoristio pravo na odustajanje, kupac mora biti odgovoran za svaki gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti nastao zbog rukovanja robom koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.
Ukoliko je vraćena roba za koju ne postoji pravo odustajanja, ugovor ostaje na snazi, a kupac snosi sve troškove storniranja pošiljke. Alternativno, prodavatelj ima pravo prihvatiti povrat (e-poštom, faksom ili pismom) i fakturirati kupca za sve troškove koji premašuju nabavnu cijenu robe, posebno troškove dostave.

Jamstvo, reklamacije oštećenja i nedostataka, isključenje odgovornosti prema poduzetnicima
Ako kupac tvrdi da je roba neispravna ili oštećena, prodavatelj može zatražiti dokaz o tome, posebice u obliku fotografija. Ukoliko ovaj dokaz nije dostavljen, može se pretpostaviti da roba nije bila neispravna ili oštećena, zbog čega kupac iz toga ne može proizvesti nikakva potraživanja.
Ukoliko je kupac poduzetnik: Kupac je dužan pregledati robu odmah po primitku, a najkasnije u roku od tri dana. Nedostaci ili oštećenja koja nisu prijavljena prodavatelju u roku od tri dana više se ne mogu potraživati. Ako je roba neispravna ili oštećena, prodavatelj može slobodno odlučiti želi li poboljšati ili zamijeniti robu, ili želi smanjiti cijenu ili promijeniti cijenu. Jamstveni rok smanjen je na godinu dana. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu lakim nemarom, osim za tjelesne ozljede.
Ako je kupac potrošač, vrijede zakonske odredbe o jamstvu i reklamaciji oštećenja i nedostataka.

Mjerodavno pravo


Za sve pravne odnose između prodavatelja i kupca, a posebno za potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom, primjenjuje se bosansko pravo. Primjenjivost UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe je isključena.
Ukoliko je kupac potrošač, a nema već uobičajeno boravište u BiH, primjenjuju se obvezne odredbe za zaštitu potrošača države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište, unatoč izboru prava iz prethodne točke.

Mjesna nadležnost za poduzetnike


Ako je kupac poduzetnik, za sve sporove proizašle iz ili u vezi s ovim ugovorom isključivo su nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini.
Međutim, unatoč ugovoru o isključivoj nadležnosti iz prethodne točke, prodavatelj ostaje ovlašten svoja potraživanja prema kupcima poduzetnicima ostvarivati ​​pred sudovima u sjedištu kupca.

Alternativno rješavanje sporova za potrošače
Europska komisija nudi platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o online kupnji ili uslugama u koje je uključen potrošač.
Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja spora pred potrošačkom arbitražom.


Obrazac za otkazivanje narudžbw

od

kupiparfem.hr Onlineshop

(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag)

Do internetske trgovine kupiparfem.hr, tvrtka INFO FIVE d.o.o; Momčila Popovića br. 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina:

Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

Naručeno (*)/primljeno (*)

Ime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)

Datum

(*) Izbrisati ako nije potrebno.